Hur mycket stress tål dina arbetsuppgifter?

Arbetar du med att klistra adresslappar på kuvert eller med att förpacka vetekakor? I så fall har jag goda nyheter till dig: dina arbetsuppgifter är bland de mest stresståliga i Sverige 2015.

Vad betyder då detta? Jo, i princip kan du befinna dig på gränsen till nervsammanbrott och ändå klara av att utföra ditt jobb på ett utmärkt sätt. Enkla, rutinartade och motoriska arbetsuppgifter som inte kräver någon större tankekraft är de som bäst kan utföras under hög stressbelastning.Gubbe 1

Värre är det för de stackare som har sysslor som kräver mer avancerade kognitiva förmågor så som planering, bedömning, problemlösning eller kreativitet. Här återfinner vi många av de vanligaste yrkena idag: alltifrån gymnasielärare och handläggare i offentlig sektor till dataingenjörer, arkitekter och chefer på alla nivåer.

1908 publicerade Robert Yerkes och John Dodson sina forskningsresultat som lade grunden för den så kallade Yerkes-Dodsonlagen eller Yerkes-Dodsons stress-prestationskurva.

 

Yerkes-Dodsonkurva

 

Enligt Yerkes-Dodsonlagen bidrar stress till att förbättra prestationen upp till en teoretisk nivå där en människa presterar optimalt. Vid ytterligare ökning av stressen försämras prestationen successivt för att till slut nå en punkt där prestationen i praktiken upphör.

Värt att notera är också att kurvan ser olika ut för olika typer av uppgifter där enkla, motoriska och väl inlärda uppgifter klarar avsevärt högre nivåer av stress innan de produktionsskadliga effekterna av stressen visar sig jämfört med mer komplexa uppgifter som kräver tankearbete.

Det tycks alltså som att ett sätt att förbättra produktiviteten i arbetsmiljöer med hög stress faktiskt skulle vara att minska stressen. Tänk om det bara fanns bra metoder för det!