Innovation för alla

Innovation. Det hörs ju på namnet att det är rätt komplicerat.

Ingenting som gemene man kan eller bör hålla på med, utan snarare något som chefer och särskilt kvalificerade specialister ägnar sig åt.

Och ägna sig åt innovation behöver de göra. För idag, när utvecklingen går snabbare för varje år och när den som slutar intressera sig för samhällsomvandlingen som pågår just nu snart är hopplöst distanserad finns det få aspekter av vårt arbete som är lika viktiga som just innovation.

Men det som händer när vi lämnar utvecklingen i händerna på ett fåtal särskilt utvalda individer är att vår organisation sakta men säkert börjar tappa fart. Oavsett hur briljanta chefer och innovatörer en organisation förfogar över så utgör de bara en liten minoritet. En minoritet som inte har förmåga att behärska verksamhetens alla krav, interagera med alla kunder och se alla möjligheter.

Det är precis av den här anledningen som professor Gary Hamel vid London Business School of Economics menar att innovation måste vara en uppgift för alla, varje dag, hela tiden. En liten klick med experter räcker helt enkelt inte till.

Men är inte innovation alltför svårt för de flesta vanliga medarbetare?

Innovationsexperten David Lee berättar i sitt TED-talk från 2017 om sitt arbete med att utveckla just vanliga medarbetare till innovatörer. Hans slutsats är att innovationsförmåga inte är en fråga om begåvning eller medfödd kreativitet, utan en fråga om möjliggörande. När vanliga människor får möjlighet att skapa och förändra så gör de det. Och i de flesta fall gör de det lika bra som någon expert.