Om företaget

Vår målsättning

Vår ambition är att vara ett stöd och en inspirationskälla för chefer och ledningsgrupper som vill utveckla sina organisationer, sina arbetssätt och sin syn på ledarskap. Vi vill främja utvecklingen av engagerande arbetsplatser och evolutionära organisationer.

Vad vi gör

Idag vet vi mer än någonsin om hur vi människor fungerar i arbetslivet, vad vi behöver för att kunna prestera optimalt och hur vi ska kunna växa och utvecklas i arbetet, men samtidigt sitter många organisationer med verktyg för ledning och styrning som härstammar från början av förra seklet och som inte är anpassade till dagens arbetsliv.

Nu behöver vi istället verktyg som tar tillvara våra medarbetares förmåga till problemlösning och beslutsfattande, kapacitet till initiativ och innovation samt vilja till samarbete och ansvarstagande.

Nya insikter från områden som exempelvis motivationspsykologi, positiv psykologi och organisationspsykologi har visat på en tidigare okänd uppsättning verktyg för att utveckla människor och organisationer.

Vi använder individuell coachning, rådgivning och utbildningar i olika former för att visa på de möjligheter till organisations-, personal- och ledarutveckling som 2000-talets psykologi ger.

Vår filosofi

  • Vi tror att alla människor har förmåga till självledarskap.
  • Vi tror att alla organisationer behöver skapa ett gott lärandeklimat, förutsättningar för ett autonomt medarbetarskap samt en positiv och hälsosam arbetsmiljö för att överleva.
  • Vi tror att värderingar och meningsfullhet spelar roll.
  • Vi tror att det finns arbetsgivare som är redo för steget till en ny syn på ledarskap och en mer utvecklad organisationsform.