Tiger vs Lejon

Som småbarnsförälder håller man intellektet vid god vigör genom att regelbundet utsättas för utmanande frågeställningar som vem som skulle vinna i en kamp, tiger mot lejon?

Arbetslagens kungar
Arbetslagens kungar

För den oerfarne är det förstås lätt att fastna i ytliga resonemang om kroppsvikt, muskelstyrka eller aggressivitet och på sådana grunder förutspå tigern som vinnare. Men med lite out-of-the-box-tänkande ser vi snart att tigern inte kommer att ha en chans mot lejonet. Varför? Jo, av den enkla anledningen att lejonet är ett flockdjur medan tigern inte är det. En ensam tiger skulle sannolikt kunna besegra ett ensamt lejon, men mot en hel lejonflock skulle den inte ha skuggan av en chans.

Detta kan tyckas vara en självklar sanning, men i arbetslivet agerar vi, märkligt nog, ibland som om vi tror att ett antal tigrar automatiskt bildar en tigerflock bara för att vi placerar dem i samma rum.

När vi rekryterar letar vi efter tigeregenskaper: rätt utbildning och erfarenhet, hög begåvning och möjligen rätt typ av personlighet.
Vi skapar tävlingsinriktade tigermiljöer som premierar individuella prestationer. Vi ger feedback på individuella insatser och sätter lön efter hur väl tigeregenskaperna har manifesterat sig. Kort sagt, vi gör allt vi kan för att behandla våra medarbetare som just tigrar.

På vilket sätt är då detta ett problem? I arbetslivet, precis som i djurvärlden, får tio tigrar stryk av tio lejon. Men inte för att de skulle vara mindre kompetenta eller mindre begåvade, utan för att de saknar de egenskaper som i slutänden räknas. Det som räknas är resultatet för den samlade gruppen – inte utfallet för de enskilda gruppmedlemmarna.

Vad är det då som avgör hur väl gruppen kan prestera? I en artikel från 2010 beskriver forskare från MIT Center for Collective Intelligence hur olika arbetsgruppers prestationer uppvisat mycket svaga samband med begåvningsnivåerna hos de enskilda individer som ingick i grupperna. De starkaste sambanden med prestation fann de istället för faktorer som empatisk förmåga, hur jämnt gruppen fördelade samtalstiden inom sig samt andelen kvinnor i gruppen. (Med andra ord fann de att lejonen presterade bättre än tigrarna).

I sitt TED-talk från maj 2015 argumenterar Margaret Heffernan för en uppdatering av vår syn på samarbete, prestation och arbetsledning. Jag säger inte emot henne.