Arbetsmiljömysteriet – del 1

Sherlock and Watson

 

Bakom duken fann de det eftersökta dokumentet, noggrant fasttejpat.

”Här är den alltså”, sade Watson. ”Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Dokumentet som ska minska den arbetsrelaterade ohälsan.” Han drog en suck, som av lättnad.

”Men varför gjorde sig Moriarty sådant besvär att dölja den?”, fortsatte Watson.

Sherlock ryckte på axlarna medan han avlägsnade de sista resterna av tejp från dokumentet. ”Kanske för att det ger arbetsgivarna ett ansvar för att medarbetarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning? För att det klargör att resurser ska anpassas efter arbetets krav och att arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa?”

”Imponerande”, sade Watson. ”En mycket efterlängtad föreskrift.”

”Kanske det”, sade Sherlock. Han började treva efter e-cigaretten i sin vänstra rockficka.

”Du förefaller inte övertygad.”

”Kalla mig naiv, Watson, men jag har ännu inte träffat den arbetsgivare som inte velat hålla sin personal kärnfrisk ända till pensionsdagen. Faktum är att sjukskrivningar är ett reellt problem för många, i synnerhet de som orsakas av psykisk ohälsa – vilket i många fall ger långvarig frånvaro från arbetet och besvärliga rehabiliteringsprocesser.”

”Vad är det du insinuerar, Sherlock? Att föreskriften skulle vara överflödig?”

”Vad jag försöker säga är att vi under ganska många år haft kunskap om hur vi kan reducera upplevd stress på arbetsplatser. Ta bara Karaseks och Theorells Krav – Kontroll – Stöd-teori som exempel.”

”Men om både viljan och kunskapen finns…”, började Watson innan rynkorna växte fram på hans panna. ”Jag hänger inte med.”

”Elementärt, min käre Watson! Arbetsgivarna vet helt enkelt inte hur de ska omsätta kunskaperna i organisatoriska termer och beteenden. Det är lätt att säga att kontroll och socialt stöd är en del i problemlösningen, men om man inte vet vad det betyder blir ingen friskare av det.”
Ett djupt bloss på e-cigaretten fick Sherlock att släppa ned axlarna.

”Men det är väl ingen hemlighet!”, invände Watson. ”Till och med Moriarty har ju börjat med utvecklande ledarskap.”

Sherlock log. ”Tänk utanför lådan, Watson. Och skynda på nu! Nästa anhalt är Socialdepartementet. Vi har ingen tid att förlora.”

 

Fortsättning följer…

Hur mycket stress tål dina arbetsuppgifter?

Arbetar du med att klistra adresslappar på kuvert eller med att förpacka vetekakor? I så fall har jag goda nyheter till dig: dina arbetsuppgifter är bland de mest stresståliga i Sverige 2015.

Vad betyder då detta? Jo, i princip kan du befinna dig på gränsen till nervsammanbrott och ändå klara av att utföra ditt jobb på ett utmärkt sätt. Enkla, rutinartade och motoriska arbetsuppgifter som inte kräver någon större tankekraft är de som bäst kan utföras under hög stressbelastning.Gubbe 1

Värre är det för de stackare som har sysslor som kräver mer avancerade kognitiva förmågor så som planering, bedömning, problemlösning eller kreativitet. Här återfinner vi många av de vanligaste yrkena idag: alltifrån gymnasielärare och handläggare i offentlig sektor till dataingenjörer, arkitekter och chefer på alla nivåer.

1908 publicerade Robert Yerkes och John Dodson sina forskningsresultat som lade grunden för den så kallade Yerkes-Dodsonlagen eller Yerkes-Dodsons stress-prestationskurva.

 

Yerkes-Dodsonkurva

 

Enligt Yerkes-Dodsonlagen bidrar stress till att förbättra prestationen upp till en teoretisk nivå där en människa presterar optimalt. Vid ytterligare ökning av stressen försämras prestationen successivt för att till slut nå en punkt där prestationen i praktiken upphör.

Värt att notera är också att kurvan ser olika ut för olika typer av uppgifter där enkla, motoriska och väl inlärda uppgifter klarar avsevärt högre nivåer av stress innan de produktionsskadliga effekterna av stressen visar sig jämfört med mer komplexa uppgifter som kräver tankearbete.

Det tycks alltså som att ett sätt att förbättra produktiviteten i arbetsmiljöer med hög stress faktiskt skulle vara att minska stressen. Tänk om det bara fanns bra metoder för det!